Cliënten stop

Klantenstop 


Helaas zit mijn planning vol, waardoor ik genoodzaakt ben om tijdelijk geen nieuwe patiënten meer aan te nemen. Hierdoor kan ik iedereen een goede behandeling geven zoals het hoort.